eNATAL LLC

SimplyPDF

SimplyPDF

  • 07/08/2015 17:28

SimplyPDF for iPad cung cấp cho người dùng máy tính bảng iPad một trình quản lý tệp tin PDF đơn giản, tiện ích và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com