Endloop Systems Inc.

iMockups for iPad

iMockups for iPad

  • 08/08/2015 10:30

Nếu không cần tới trình độ thiết kế quá chuyên nghiệp như ở Blueprint, thì iMockups là một sự thay thế khá hấp dẫn. Với mức giá chỉ bằng một nửa, iMockup cũng cung cấp cho người sử dụng khả năng sáng tạo nhanh chóng một seri các mockup (tạm hiểu là mô hình) thiết kế. Các hình ảnh được sử dụng cho giao diện iOS thường khá tổng quan, tạo ra một cảm quan mang tính phác thảo cho người sử dụng. Đồng thời, ngoài việc sử dụng các yếu tố giao diện người dùng và các mẫu iPhone/iPad, người sử dụng còn có thể sử dụng iMockups để xây dựng mô hình thiết kế trang web.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com