Epangsoft

ETS

ETS

  • 22/07/2015 15:44

ETS là chương trình luyện tập Grammar do hãng Epangsoft xuất bản với nhiều loại hình thú vị, có thâm niên trong việc phát triển phần mềm học tiếng Anh


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com