ERCLab, LLC

UploadCam – Camera App for Dropbox and Google Drive

UploadCam – Camera App for Dropbox and Google Drive

  • 08/08/2015 23:47

UploadCam for iOS là một ứng dụng quản lý ảnh kiểu mới được tích hợp liền mạch với dịch vụ đám mây Dropbox và Google Drive, miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com