eREADZ.com

eREADZ

eREADZ

  • 08/08/2015 04:41

emviem Android là ứng dụng dễ dàng, nhanh chóng và an toàn để truy cập ebooks  (EPUB và PDF) và Audiobooks (MP3) trong khu vực Bắc Âu. Giao diện ngôn ngữ có sẵn ở Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và tiếng Anh. Thanh toán cũng có thể được thực hiện trong NOK, SEK, DKK hoặc EUR.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com