eRepublik Labs

Twin Shooter – Invaders

Twin Shooter – Invaders

  • 12/10/2015 20:01

Lần đầu tiên người chơi di động được tham gia vào một trận chiến ngoài không gian độc đáo với phi thuyền kép và những màn nã súng tốc độ cao trong Twin Shooter for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com