Eric Carboni

Notif

Notif

  • 09/08/2015 18:02

Notif for Android là ứng dụng được xây dựng dành cho phiên bản Jelly Bean, cho phép người dùng tạo thông báo để nhắc nhở, danh sách, mật khẩu, ảnh hoặc bất kỳ điều gì có thể nghĩ tới. Khả năng của ứng dụng này là vô tận.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com