ES APP Group

ES Task Manager(Task Killer)

ES Task Manager(Task Killer)

  • 10/08/2015 05:01

ES Task Manager là công cụ hữu ích để loại bỏ các quá trình và tiết kiệm pin, có tính năng tự động loại bỏ widget rất mạnh mẽ.


ES File Explorer File Manager

ES File Explorer File Manager

  • 08/08/2015 14:43

ES File Explorer là ứng dụng quản lý file và ứng dụng miễn phí, đầy đủ tính năng. Ứng dụng này hoạt động giống như bao gồm những ứng dụng sau vào làm một: quản lý file, quản lý ứng dụng, tắt tác vụ, lưu trữ đám mây (tương thích với Dropbox, Google Drive, SkyDrive, Box.net, Sugarsync, Yandex, Amazon S3, và Ubuntu One), phần mềm FTP và Lan Samba.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com