ES Global

ES App Locker

ES App Locker

  • 22/10/2015 07:00

ES App Locker là phần mềm khóa ứng dụng được phát triển bởi “cha đẻ” của trình quản lý file và ứng dụng nổi tiếng ES File Explorer. Công cụ này tương thích với các thiết bị Android 2.1 trở lên và miễn phí sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com