Escapist Games Limited

Star Chart

Star Chart

  • 08/08/2015 22:40

Star Chart for Android sở hữu hơn 10 triệu người dùng trên khắp thế giới và là ứng dụng giáo dục & công nghệ tương tác thực tế về quan sát các chòm sao. Hãy tải ngay ứng dụng này về và tìm hiểu tại sao.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com