ESport

XO88

XO88

  • 29/07/2015 11:51

Bạn đã sẵn sàng cho những trận đấu gay cấn. được thi đấu cùng những thần bài huyền thoại trên khắp thế giới mọi lúc mọi nơi?


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com