ESTmob Inc.

Send Anywhere (File Transfer)

Send Anywhere (File Transfer)

  • 09/08/2015 10:12

Send Anywhere (File Transfer) for Android là ứng dụng chia sẻ hình ảnh, video, địa chỉ liên lạc, các ứng dụng hoặc bất kỳ tập tin, thư mục một cách dễ dàng và nhanh chóng. Send Anywhere hỗ trợ mọi định dạng dữ liệu với nhiều cách thức khác nhau. Bạn có thể gửi các dữ liệu đã được mã hóa hoặc được bảo vệ bởi một mật mã để đảm bảo an toàn, bạn có thể tạo và quét mã QR cho một tập tin, hoặc chia sẻ dữ liệu một cách thông thường với các thiết bị gần đó trong cùng một mạng Wi-Fi. Ứng dụng cho phép bạn lựa chọn hàng loạt dữ liệu để chia sẻ cùng lúc.


Send Anywhere (File Transfer)

Send Anywhere (File Transfer)

  • 07/08/2015 20:49

Send Anywhere (File Transfer) for iOS là một tiện ích giúp người dùng có thể truyền dữ liệu một cách dễ dàng, từ bất cứ nơi nào, vào bất kỳ thời điểm nào từ iPhone hoặc iPad của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com