ESTsoft

ALSee

ALSee

  • 05/08/2015 09:56

ALSee là chương trình xem và hiệu chỉnh các hình ảnh kỹ thuật số…


ALZip

ALZip

  • 25/07/2015 10:27

ALZip là một chương trình giải nén tập tin giúp giải nén 40 dạng tập tin nén khác nhau. ALZip có thể nén các tập tin thành 8 lưu trữ khác nhau như ZIP, EGG…


ALFTP

ALFTP

  • 19/06/2015 15:42

ALFTP là trình chia sẻ file theo giao thức FTP. Có đặc điểm: giao diện kiểu Explorer , cho phép kéo và thả file để chuyển, có thể chuyển file hơn 2GB…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com