ETX Software Inc. (74tech.com)

Duplicate Image Finder

Duplicate Image Finder

  • 10/08/2015 18:37

Duplicate/Similar Image Finder có thể dò tìm tất cả các bức ảnh trùng (ảnh hoặc hình ảnh) có trên thiết bị Android. Ứng dụng sẽ quét các folder và folder phụ và không chỉ dò tìm chính xác những file trùng, mà còn cả những bức ảnh tương tự (dựa vào thiết lập cấu hình về độ tương tự – tỷ lệ giống nhau).


ANDY (Siri like Assistant)

ANDY (Siri like Assistant)

  • 10/08/2015 02:04

Andy là ứng dụng trợ lý ảo thông minh, điều hướng hiểu biết và điều khiển giọng nói được thiết kế dành cho thiết bị Android (điện thoại và máy tính bảng) với hàng trăm ngàn người dùng đang hoạt động.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com