Eventful, Inc.

Eventful

Eventful

  • 07/08/2015 03:49

Một ứng dụng rất hữu ích thuộc dạng "phải có" cho iPhone. Eventful giúp người dùng tìm kiếm những sự kiện tại địa phương như buổi hòa nhạc, trực tiếp thể thao, những nơi gặp gỡ thú vị hay các màn trình diễn nào sắp tới khi đi đến một địa điểm mới. Hơn nữa, người dùng còn có thể chia sẻ những thông tin trên với bạn bè.

Eventful chứa đựng vài triệu sự kiện để chọn lựa, những thông tin các buổi gặp gỡ… gần nơi bạn ở qua chức năng GPS của iPhone.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com