EventGhost Project

EventGhost

EventGhost

  • 04/08/2015 17:02

EventGhost là ứng dụng điều khiển máy tính từ xa dễ dàng sử dụng. Nó có thể sử dụng các thiết bị đầu vào khác nhau như điều khiển từ xa hồng ngoại…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com