Evenwell Digitech Inc.

Well File Manager

Well File Manager

  • 11/09/2015 07:01

Well File Manager là ứng dụng quản lý tập tin cung cấp tất cả các tính năng cơ bản như cắt, xóa, dán, chỉnh sửa, đổi tên file…, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.0 trở lên và miễn phí sử dụng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com