EverPic

Celeb Me

Celeb Me

  • 08/08/2015 17:52

Celeb Me for iOS là ứng dụng chỉnh sửa ảnh ngôi sao độc đáo cho iPhone/iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com