Everypost (Twitter, Facebook)

Social Media Platform

Social Media Platform

  • 11/08/2015 02:28

Everypost for Android là công cụ đăng tải đa phương tiện lên mạng xã hội rất phổ biến bởi các chuyên gia nội dung và tiếp thị xã hội. Ứng dụng này là cách đơn giản nhất để quản lý và đăng tải nội dung lên Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, tumblr, và rất nhiều mạng xã hội khác. Everypost cung cấp những chức năng đặc biệt nhằm cho phép người dùng đăng tải nội dung mà không bị hạn chế 140 ký tự.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com