EverythingMe

EverythingMe – Trình khởi chạy

EverythingMe – Trình khởi chạy

  • 10/08/2015 06:59

EverythingMe Launcher là một bộ công cụ tùy biến thiết bị di động, giúp người dùng sở hữu trên tay một chiếc điện thoại thông minh đúng nghĩa. Chương trình này có khả năng dự đoán trước xem bạn muốn sử dụng ứng dụng nào, muốn liên lạc với người nào hay muốn tìm kiếm thông tin gì.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com