Everywhere Inc.

Fish Tales ™

Fish Tales ™

  • 09/08/2015 06:38

Bạn muốn xây dựng một thế giới dưới nước của riêng mình? Hãy tham gia game Fish Tales for iOS ngay bây giờ để biến ước mơ trở thành sự thật. Fish Tales for iOS là trò chơi mô phỏng hồ cá hấp dẫn dành cho iPhone, iPod Touch, iPad, nơi bạn có thể sử dụng các công cụ theo ý muốn để tạo ra hồ cá của riêng mình với nhiều sinh vật biển đáng yêu khác nhau.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com