Expensify

Expensify – Expense Reports

Expensify – Expense Reports

  • 09/08/2015 18:15

Không thể chịu đựng được trước những bản báo cáo chi tiêu? Không cần tìm đâu xa nữa. Expensify for Android sẽ giúp nắm bắt hóa đơn, theo dõi thời gian hoặc khoảng cách, du lịch và tạo báo cáo chi tiêu thật nhanh chóng và đơn giản. Ứng dụng này sẽ loại bỏ thời gian, giấy tờ và những cơn đau đầu ra khỏi những bản báo cáo chi tiêu. Chỉ việc nhập và Expensify sẽ thực hiện nốt công việc còn lại.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com