Exploding Spec

Color Touch FREE

Color Touch FREE

  • 08/08/2015 16:06

Color Touch Free for iOS – ứng dụng chỉnh sửa màu ảnh hấp dẫn trên iPhone/iPad.


Photo Rainbow FREE

Photo Rainbow FREE

  • 08/08/2015 15:17

Thêm hiệu ứng cầu vồng vào ảnh dễ dàng với ứng dụng Photo Rainbow Free for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com