ExtendOffice

Office Tab

Office Tab

  • 15/07/2015 16:08

Office Tab giới thiệu một giao diện được gắn tab mà có thể được nhìn thấy trong nhiều trình duyệt web như: Internet Explorer, Firefox và Google Chrome.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com