Eye-Fi

Eye-Fi

Eye-Fi

  • 07/08/2015 01:39

Eye-Fi for iOS là ứng dụng chuyển ảnh và video từ máy ảnh kỹ thuật số sang iPhone, iPad và iPod Touch miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com