EYE'EM

EyeEm – Photo Filter Camera

EyeEm – Photo Filter Camera

  • 16/08/2015 11:09

EyeEm for iOS là ứng dụng cộng đồng nhiếp ảnh lớn và chuyên nghiệp, nơi bạn có thể chia sẻ cũng như chiêm ngưỡng những bức ảnh có một không hai trên thế giới!


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com