Eyeo

Adblock Browser

Adblock Browser

  • 10/09/2015 08:00

Eyeo Adblock Browser for iOS là ứng dụng trình duyệt web chặn quảng cáo mới của hãng Eyeo – cha đẻ của công cụ chặn quảng cáo Adblock Plus nổi tiếng trên trình duyệt Google Chrome, Firefox và Internet Explore.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com