eyeSight Technologies

Snapi

Snapi

  • 10/08/2015 23:56

Snapi là ứng dụng hỗ trợ chụp ảnh hoàn hảo cho phép bạn điều khiển Camera bằng cử chỉ vẫy tay đơn giản. Bạn vừa có thể chụp ảnh bằng camera trước và sau đơn giản chỉ bằng cách vẫy tay để Snapi nhận dạng và tự động chụp ảnh. Giờ đây bạn không cần với tay trên màn hình “to đùng” để bấm và nút shoot nữa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com