ezVAD

Easy Video Accelerator Downloader

Easy Video Accelerator Downloader

  • 02/07/2015 09:04

Easy Video Accelerator Downloader giúp tăng tốc độ xem video clip trực tuyến tại YouTube, tự động bắt link tải video, nhạc, tăng tốc độ tải file đến 5 lần.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com