Fabio Lombardo

FileSafe Lite – Secret Folder & Web Browser

FileSafe Lite – Secret Folder & Web Browser

  • 05/08/2015 05:13

FileSafe Lite for iOS cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng bảo mật tệp tin cá nhân thông minh, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com