Facebook Chat IM

Facebook Chat Instant Messenger

Facebook Chat Instant Messenger

  • 04/07/2015 09:47

Facebook Chat Instant Messenger là ứng dụng trò chuyện Facebook tiện ích và hoàn toàn miễn phí cho máy tính Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com