Fahrbot

Call Master

Call Master

  • 09/08/2015 22:36

Call Master là chương trình firewall tiên tiến dành cho người sử dụng thiết bị Android để ngăn chặn các cuộc gọi và tin nhắn text.


Root Call Blocker

Root Call Blocker

  • 09/08/2015 22:35

Root Call Blocker là chương trình firewall mạnh mẽ dành cho những người sử dụng root để ngăn chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS. Nó hoạt động ẩn và nhanh hơn tất cả những ứng dụng khác đang có mặt trên thị trường.


Wireless Power Chief

Wireless Power Chief

  • 09/08/2015 09:44

Wireless Chief là ứng dụng được thiết kế để kiểm soát dữ liệu radio và wifi trong thiết bị của bạn cùng với nhiều chức năng liên quan như data background và tự động đồng bộ. Nó có thể được dùng để tiết kiệm năng lượng hoặc giảm thiểu lượng dữ liệu sử dụng.


Undeleter Recover Files & Data

Undeleter Recover Files & Data

  • 08/08/2015 13:35

Undelete for Android là ứng dụng cho người dùng Root cho phép khôi phục bất kỳ tập tin bị xóa từ thẻ SD hoặc bộ nhớ máy.


Screenshot ER DEMO

Screenshot ER DEMO

  • 08/08/2015 11:21

Screenshot ER là ứng dụng chụp màn hình miễn phí, dễ sử dụng cùng với nhiều lựa chọn thiết lập dành cho các thiết bị Android.


Root Call Blocker Pro

Root Call Blocker Pro

  • 08/08/2015 05:56

Root Call Blocker Pro for Android là một ứng dụng firewall mạnh mẽ dành cho những người sử dụng root để ngăn chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn SMS.


Prepay Balance Widgets

Prepay Balance Widgets

  • 08/08/2015 01:56

Prepay Widget Lite là tiện ích dùng để thông báo cho bạn biết về các thông tin liên quan đến số dư tài khoản, lượng dữ liệu, số phút gọi và tin nhắn SMS miễn phí. Thông qua đó, bạn sẽ có thể kiểm soát được quá trình sử dụng thiết bị của bạn một cách hữu hiệu nhất.


Vibralert Demo

Vibralert Demo

  • 08/08/2015 01:51

Vibralert là ứng dụng đơn giản với chức năng rung điện thoại của bạn khi status cuộc gọi thay đổi. Nó cho phép bạn tùy chỉnh các kiểu rung cho mỗi lần cảnh báo.


SwitchMe Multiple Accounts

SwitchMe Multiple Accounts

  • 08/08/2015 01:49

SwitchMe là ứng dụng dành riêng cho những người sử dụng root để cho phép bạn đăng nhập và đăng xuất trong quá trình cài đặt của Android giống như trên máy tính để bàn.


Power Switch Lite

Power Switch Lite

  • 08/08/2015 01:48

Power Switch là công cụ hữu hiệu được dùng cho những thiết bị có vỏ bọc với chức năng tự động tắt màn hình sau khi bạn đậy vỏ bọc vào. Nếu thiết bị của bạn có pin với tuổi đời kém, Power Switch sẽ giúp bạn tiết kiệm nhiều năng lượng bằng cách tắt nó hoàn toàn sau một khoảng thời gian nghỉ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com