Falco Software

Falco Image Studio

Falco Image Studio

  • 31/07/2015 10:30

Falco Image Studio là công cụ cho phép bạn tạo, chỉnh sửa giúp bạn xử lý tất cả định dạng tập tin phổ biến, và lưu trữ dưới nhiều kích thước khác nhau.


Falco Auto Image

Falco Auto Image

  • 02/07/2015 10:00

Bạn có một số ảnh yêu thích và muốn chỉnh sửa lại đôi chút, công cụ Falco Auto Image sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com