family & Co

FamilyWall

FamilyWall

  • 09/08/2015 18:31

Family Wall for Android là cách đơn giản nhất để chia sẻ tấ cả những gì bí mật và riêng tư cho người thân gia đình. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và làm việc trên nhiều thiết bị. Với Family Wall, người dùng có thể dễ dàng bắt nhịp với gia đình, biết được mọi người đang ở đâu, gửi tin nhắn tới một hoặc nhiều thành viên, sắp xếp sự kiện gia đình hoặc chỉ đơn giản là chia sẻ liên lạc. Family Wall là không gian riêng tư cho gia đình và chỉ gia đình bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com