Famous Blue Media LTD


Free Piano app by Yokee

Free Piano app by Yokee

  • 16/08/2015 00:24

Piano by Yokee for iOS mang đến cho bạn những giờ chơi piano cổ điển không giới hạn thời gian, trải nghiệm nhiều bản hit nổi tiếng toàn thế giới và hoàn toàn miễn phí mà không cần bất cứ kỹ năng nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com