fantaon

Weather On – Push Notification

Weather On – Push Notification

  • 16/08/2015 04:00

Weather On for iOS là ứng dụng thời tiết giao diện đẹp với thông báo push tiện ích cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com