FANTASY APPS

Splish Splash Color Backgrounds

Splish Splash Color Backgrounds

  • 05/08/2015 09:00

Splish Splash Color Backgrounds for iOS cung cấp bộ sưu tập hình nền đầy màu sắc và hấp dẫn, miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


New Year Wallpapers 2014

New Year Wallpapers 2014

  • 05/08/2015 08:56

New Year Wallpapers 2013 for iOS là ứng dụng bộ sưu tập hình nền năm mới 2013 độc đáo và miễn phí cho các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com