FarFaria

FarFaria Children’s Storybooks

FarFaria Children’s Storybooks

  • 08/08/2015 21:31

Hướng trẻ đọc sách nhiều hơn với FarFaria. FarFaria for Android cung cấp hơn 600 đầu sách sách ảnh và những câu truyện mới hàng tuần. Vậy nên nó đơn giản hơn với các bậc cha mẹ cũng như mang lại rất nhiều niềm vui cho trẻ nhỏ. Cài đặt ứng dụng này và bắt đầu đọc sách ngay hôm nay.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com