FarStone Technology

VirtualDrive Pro

VirtualDrive Pro

  • 29/07/2015 10:25

VirtualDrive Pro là một phần mềm ghi, tạo và mô phỏng đĩa CD, DVD hay Blu-ray ảo trên máy tính rất nhanh chóng.


RestoreIT

RestoreIT

  • 21/07/2015 09:13

RestorIT là một phần mềm phục hồi hệ thống trong thời gian thực rất hiệu quả. Sau khi cài đặt, ổ cứng của bạn sẽ được bảo vệ và giám sát bởi RestoreIT.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com