FBarrosoDev

Glovebox – Side launcher

Glovebox – Side launcher

  • 22/10/2015 17:01

Glovebox cho Adroid là công cụ giúp truy cập ứng dụng nhanh đơn giản chỉ với các cú vuốt tay vào thanh sidebar của thiết bị. Với tiện ích này, giờ đây bạn không phải mất thời gian thực hiện 2 đến 3 thao tác để mở một chương trình bất kỳ trên máy nữa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com