FBReader.ORG Limited

FBReader

FBReader

  • 08/08/2015 14:37

FBReader cho Android là trình đọc ebook miễn phí, hỗ trợ rất nhiều định dạng như ePub, rtf, FB2 (zip), mobi…. và được đánh giá là ứng dụng đọc sách tốt nhất trên điện thoại Android.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com