fCoder Group

FolderMill

FolderMill

  • 23/07/2015 11:50

FolderMill là ứng dụng giúp người dùng tự động chuyển đổi tài liệu Word, bảng tính Excel và trình chiếu PowerPoint sang PDF, JPEG hay các định dạng ảnh khác


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com