FDRLab Data Recovery Centre

Easy Duplicate Finder

Easy Duplicate Finder

  • 22/07/2015 17:06

Easy Duplicate Finder là chương trình giúp người dùng tìm kiếm và xóa tập tin trùng lặp nhờ đó, tăng tốc độ cho máy tính và giải phóng không gian ổ đĩa


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com