FDSoftware

GoodFrame

GoodFrame

  • 25/06/2015 10:51

GoodFrame là phần mềm có thể đóng khung ảnh, viền khung màu sắc, đổi kích thước hình ảnh, đóng dấu chủ quyền lên hình mà không làm giảm chất lượng ảnh


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com