FedEx

FedEx Mobile

FedEx Mobile

  • 09/08/2015 13:14

FedEx® Mobile for Android là cách đơn giản và nhanh chóng để quản lý món hàng gửi của mình. Theo dõi hiện trạng của gói hàng, tìm địa điểm FedEx và tùy biến lô hàng và giao hàng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com