Feedtank LLC

Pangolin

Pangolin

  • 09/08/2015 17:46

Pangolin for iOS là tựa game "Cuộc phiêu lưu của tê tê" hấp dẫn và miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad và iPod Touch của nhà phát triển Feedtank.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com