Ferrarini Informatica, Inc.

Teradesk + Global Clipboard

Teradesk + Global Clipboard

  • 09/08/2015 23:35

Teradesk là một trình quản lý tập tin hữu ích dành cho người dùng Android. Nó sẽ cung cấp cho bạn khả năng truy cập các hệ thống tập tin ở thiết bị của mình trong thời gian thực. Với Teradesk, bạn có thể truy cập máy tính và các thiết bị di động khác một cách trực tiếp, nhằm chuyển đổi, tìm kiếm và chia sẻ thư mục với bạn bè của mình mà không cần đồng bộ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com