FIFTYFOUR CREATIVE INC.

Kawaii Stickers for Messenger

Kawaii Stickers for Messenger

  • 07/08/2015 03:38

Kawaii Stickers là bộ sưu tập hình ảnh tiện dụng, có thể dùng như sticker trong ứng dụng Messenger. Với rất nhiều hình ảnh kute, dễ thương,  sinh động sẽ giúp bạn thay lời muốn nói gửi tới bạn bè và những người thân yêu của mình.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com