File Shredder

File Shredder

File Shredder

  • 03/08/2015 15:07

File Shredder sẽ giúp ghi đè và xé lẻ bất cứ tệp tin nào với chuỗi nhị phân ngẫu nhiên.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com