FinalWire Ltd

AIDA64

AIDA64

  • 10/08/2015 07:21

AIDA64 sẽ đưa ra những thông tin hữu ích về phần cứng và phần mềm cho Android trên thiết bị của bạn. Dựa trên những am hiểu sâu rộng về phần cứng của AIDA64 cho ứng dụng trên Windows, AIDA64 cho Android có thể đưa ra các các thông tin hữu ích cho điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh (smartwatch) và TV.


AIDA64 Extreme Edition

AIDA64 Extreme Edition

  • 28/07/2015 16:08

AIDA64 là phần mềm được thiết kế để xác định và thử nghiệm gần như tất cả các thành phần của máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com